انواع مقالات APA | مقاله انتقادی

انواع مقالات APA | مقاله انتقادی

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه APA برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید.

در مجموع پنج نوع مقاله به شیوه نگارش APA در علوم مختلف تهیه  و به نشریات علمی پژوهشی ارسال می شود:

۱- مقاله انتقادی

۲- مقاله گزارشی

۳- مقاله نظری

۴- مقاله روش شناسی

۵- مقاله موردپژوهی

هر کدام از این انواع مقاله ها دارای بخش های فرعی تری هستند که باید در مقاله گنجانده شود.

مقاله انتقادی

در این مقاله ها، موضوعاتی مورد بررسی های انتقادی قرار می گیرند که پیشتر منتشر شده اند. غالبا، پژوهش های دانشجویان و محققین در زمینه علوم انسانی در این مقوله جای میگیرد. با سازمان دهی، جمع آوری و ارزیابی مقالات و پژوهش های قبلی، نویسنده مقاله انتقادی میزان پیشرفت و توسعه پژوهش های کنونی را در جهت شفاف سازی و توضیح یک مسئله مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد.

گاهی نیز اساتید دانشگاه از دانشجویان خود می خواهند مقاله ایی به این شیوه تهیه کنند تا میزان آشنایی و مهارت آنها را در زمینه های مربوط به تحقیق و پژوهش ارزیابی نمایند.

به عبارت دیگر، مقاله انتقادی خودآموزی است که در آن نویسنده:

◊ یک مسئله را تعریف می کند و ویژگی های آن را توضیح می دهد.

◊ خلاصه ایی از نتایج پژوهش های قبلی در این زمینه ارائه می کندتا خواننده از وضعیت کنونی پژوهش آگاه شود.

◊ روابط، تناقضات و اختلافات موجود را شناسایی و بررسی می کند.

◊ و نهایتا به ارائه پیشنهاداتی درباره مراحل بعدی مسئله می پردازد.

معمولا این نوع مقاله ها شامل بخش های زیر است:

◊ صفحه عنوان

◊ متن اصلی

◊ فهرست مراجع

گاهی از نویسنده مقاله انتقادی خواسته می شود برای مقاله خود چکیده نیز تهیه کند. حجم مقاله و تعداد منابع مورد استفاده، با توجه به رشته پژوهشی و سلیقه افراد متفاوت است.

محتوای چیکیده مقاله انتقادی

◊ مسئله و موضوع پژوهش در یک جمله

◊ هدف، قضیه و یا ساختار سازمانی مقاله

◊ منابع مورد استفاده

◊ نتیجه گیری

منبع: انواع مقالات APA | مقاله انتقادی

نوشتن دیدگاه