مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

برگرفته از کتاب مدیریت منابع انسانی بر پایه شایستگی

مدیریت منابع انسانی ، دست خوش دگرگونی های عمده ای در سازمان های امروزی شده است. زمانی انتظار می رفت دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی، برای سازمان خود نقش پلیس راهنمایی رانندگی را  داشته باشند. مسئولیت آنها تذکر و یادآوری خط مشی های سازمانی رعایت نشده یا ترک شده و سپس تنبیه متخلفان بوده است؛ درست همانند پلیس راهنمایی رانندگی در برخورد با رانندگانی که از سرعت مجاز تجاوز می کنند. به عنوان یک نتیجه مستقیم از این مقوله، برخی از دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی، ریسک گذیر شده اند.

مدیریت منابع انسانی

آنها مخالف انجام فعالیت های نوآورانه اعضای مستعد سازمان هستند، چرا که پا گذاشتن در زمینه های جدید، ریسک های جدیدی به دنبال دارد که احتمالا می تواند باعث انحراف از نیاز های قانونی خارجی یا استاندارد های خط مشی داخلی شود.

نقش جدید مدیریت منابع انسانی، خواستار دیدگاهی است که به طور قابل ملاحظه ایی با افکار دستوری متفاوت باشد. انتظار می رود دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی در بکارگیری استعداد نیروی انسانی در داخل سازمان خود، به منظور دست یابی به مزیت های رقابتی، خبره باشند. آنها باید حساسیت تازه ایی را نسبت به کل دامنه ی قابلیت های انسان (شامل بینش احساسی)، هم ترازی تلاش های منابع انسانی با اهداف استراتژیک و یکپارچگی فعالیت های مختلف منابع انسانی، نشان دهند به نحوی که افراد، به طور دائم، به کسب نتایج مطلوب تشویق شوند.

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی

نوشته ها و متون سنتی در مدیریت منابع انسانی، برای بسیاری از دست اندر کاران، بیش تر در راه پیشرفت مانده است تا آن که راه را هموار سازد. یکی از دلایل، این است که کتاب های درسی سنتی دانشگاهی در این زمینه، بیش از آن که بنیاد و اساس تلاش های حوزه منابع انسانی را خلق کنند، به تعریف مشاغل، توصیفات شغل و تحلیل کار پرداخته اند.

منبع: مدیریت منابع انسانی

0 دیدگاه در مورد “مدیریت منابع انسانی

نوشتن دیدگاه