تخفیف

آلاینده های جوی راهکارهای پیشگیری و کنترل

نویسنده: لیلا احدی

سال چاپ: 1396

نوبت چاپ: اول

تومان37,500

جزئیات کتاب

وزن 260 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

156

سال چاپ

1396

نوبت چاپ

اول

کتاب آلاینده های جوی راهکارهای پیشگیری و کنترل

مسئله آلودگی هوا به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیت های منابع طبیعی بیش ازپیش موردتوجه کارشناسان واقع شده است. اکسیدهای ازت، منواکسید کربن و سایر گازهای مخرب، آلاینده های موجود در هوا را تشکیل میدهند که هر یک، بر یک عضو خاص از بدن تأثیر میگذارند. ذرات معلق اغلب دستگاه تنفسی و ریه ها را مورد هجوم قرار میدهند در بدن ما به طور طبیعی مولکولهایی وجود دارند که ترکیبات دیگر را اکسید می کنند. برای جلوگیری از این واکنش (اکسیداسیون،) سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی در بدن همیشه فعال است. در حالت عادی این دو واکنش در حالت تعادل هستند، اما اگر این تعادل به هم بخورد و اکسیداسیون مولکولی بیشتر شود «استرس اکسیداتیو» نام میگیرد که امروزه عامل بسیاری از بیماری های التهابی، قلبی عروقی، آسم آلرژیک و … شناخته شده است و گازهای آلاینده هوا می توانند آن را تشدید کنند.

نوشتار حاضر در سه فصل تدوین شده است. در فصل نخست با عنوان طبیعت، انسان و آلودگی، ابتدا عوامل طبیعی و انسانی آلودگی شرح داده شده است و شمن تشریح منابع آلودگی، انواع آلودگی شامل آلودگی آب، خاک، پرتو، صدا، نور، بو، حرارتی و هوا ذکر شده است و راهکارهای کنترل هر یک از این آلودگی ها تشریح شده است و همچنین ذکر دیگر مصادیق آلودگی سطح زمین چون آلودگی معدنی، صنعتی، نفتی و شهری روستایی از دیگر مباحث فصل نخست است.

در فصل دوم با عنوان آلاینده های جوی، به بررسی جو و آلودگی جوی پرداخته شده است. مطالعه پارامترهای جوی و شرایط اقلیمی متأثر از ناهمواری و پستی بلندی ها و رابطه آن با آلودگی از دیگر موضوعات این فصل است. سپس خصوصیات آلاینده ها و آلاینده های نمایه و اثرات آنها ذکر شده است.

موضوع فصل سوم نوشتار حاضر نتیجه گیری و ارائه راهکارهای کنترل و پیشگیری آلودگی است. در این فصل توصیه های زیست محیطی و راهکارهای کنترل و پیشگیری آلودگی ها ذکر و از تمامی مباحث نتیجه گیری به عمل آمده است.