تخفیف

آموزش کاربردی نرم افزار Expert Choice 11

مؤلفین: مصطفی نظری نسب، دکتر حسین با خدا

سال چاپ: 1393

نوبت چاپ: اول

تومان320,000

جزئیات کتاب

وزن 250 g