تخفیف

آموزش کاربردی نرم افزار Super Descisions

مؤلفین: مصطفی نظری نسب، دکتر حسین با خدا، دکتر مجید عزیزی

سال چاپ: 1393

نوبت چاپ: اول

تومان35,000

جزئیات کتاب

وزن 250 g