آموزش کاربردی نرم افزار Super Descisions

مؤلفین: مصطفی نظری نسب، دکتر حسین با خدا، دکتر مجید عزیزی

سال چاپ: 1393

نوبت چاپ: اول

ریال350,000

جزئیات کتاب

وزن250 g