ارزش افزوده فراورده های زنبور عسل

ریال350,000

جزئیات کتاب

وزن770 g

نویسنده: رینر کرل
ترجمه: دکتر محمد عراقی، دکتر علی یوسف حکیمی
سال چاپ: ۱۳۹۲
نوبت چاپ: دوم