تخفیف

اصول برنامه ریزی آبیاری عظیم شیردلی

نویسنده: عظیم شیردلی

سال چاپ: ۱۳۹۲

نوبت چاپ: اول

تومان35,000

در انبار موجود نمی باشد

جزئیات کتاب

وزن 550 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

372

سال چاپ

1392

نوبت چاپ

اول

کتاب اصول برنامه ریزی آبیاری

دانش مطالعه و طراحی سامانه های آبیاری در کشور سابقه نسبتاً طولانی دارد و تعـداد کتـب و نشریه های فارسی زبان در این زمینه محدود بوده و تالیفات در راستای نیازهـای ملـی کمتـر انجـام شده است و دلیل اینکار بخاطر اینست که در مطالعه و طراحی رایج تجربه هـای ملـی کمتـر مـورد توجه قرار گرفته و اغلب متکی به منابع خارجی بوده است از اینرو مهندسین، دانشجویان بـا منـابع پراکنده مواجهاند که با هم بیشتر ایـام شخصـیت و پیوسـتگی لازم را ندارد و یـا کمتر کاربردی میباشند.

در مطالعه و طراحی سامانه‌های آبیاری مطالعات پایه آب و خاک و کیفیت آب، شـرایط اقلیمی تبخیر و تعرق گیاهان انتخاب سیسـتم آبیـاری، روش انتقـال آب و در نهایـت سیسـتمهـای اندازه گیری و کنترل جریان نقش موثری دارند و دانـش آموختگـان و کارشناسـان بایسـتی رونـد بررسیه‌ای، آزمایشات و انـدازه‌گیری‌ها، داده‌های مــورد نیاز و روش تجزیه و تحلیل و برنامهریزی را بدانند و جهت طراحی، ظرفیت انتقال و سامانه آبیاری را بر اساس نیاز واقعی تعیـین و راندمان کارایی و بهره‌وری سیستم را حتی‌المقدور بالاترین سطح ممکن ارتقاء دهند.

کتاب اصول آبیاری

دیدگاهها

  1. مدیر سایت

    امتیاز بینندگان:۳ ستاره

دیدگاه خود را بنویسید