تخفیف

اصول حسابرسی ۱ سید مهدی خادم

نویسندگان: سید مهدی خادم، سید عباس برهانی، حسین مقدم

سال چاپ: ۱۳۹۲

نوبت چاپ: اول

تومان37,000

جزئیات کتاب

وزن 520 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

340

سال چاپ

1394

نوبت چاپ

دوم

کتاب اصول حسابرسی

حسابرسی به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونـه رسـیدگی اسـت کـه بـه منظور تأییـد یـا اظهارنظر نسـبت به درسـتی هرگونـه مـدارک و اسـناد مـالی توسـط شخصـی مسـتقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به عمل آید. چنین رسیدگی علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگی معاملاتی که اسناد و مدارک مذکور نشان دهنده نتایج حاصله از آنهاست و به طورکلی هرگونه اقدامی که برای نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.حسابرسی جمع آوری و ارزیابی شواهد درباره اطلاعات مالی به منظور تعیـین و گـزارش درجه انطباق این اطلاعات با معیارهـای از پـیش تعیین شـده و اعـلام نتـایج حاصـله بـه ذینفعان است.

دیدگاهها

  1. مدیر سایت

    امتیاز بینندگان:۴ ستاره

دیدگاه خود را بنویسید