تخفیف

بام های سبز شهری اصول ساخت و راهکارهای توسعه

نویسندگان: محسن کلانتری، سمیه قزلباش

سال چاپ: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول

تومان45,000

جزئیات کتاب

وزن 400 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

200

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

اول

کتاب بام های سبز شهری

ازآنجاکه فضاهای سبز شهری در حفظ سلامت جسم و روان شهرنشینان تأثیر زیادی دارد، ازاینرو همواره راهکارهای مختلفی برای جبران کمبود فضاهای سبز پیشنهاد شده است. بام سبز از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه ی پایدار است که برای افزایش سرانهی فضای سبز، ارتقای کیفیت محیطزیست و توسعهی پایدار شهری استفاده میشود. توجه به این نوع فضای سبز در دنیای امروز راهکاری عملی و مقرونبهصرفه برای حل بسیاری از مشکلات زیستی شهرهاست. تاکنون در کشور ما آنگونه که باید و شاید، الگو یا طرح مدونی برای طراحی و ساخت بامهای سبز ارائه نشده است و شهرداریهای کشور بهعنوان متولیان اصلی حفظ و نگهداری و توسعهی فضاهای سبز شهری اقدام مؤثری در این رابطه به عمل نیاوردهاند، هرچند در برخی همایشهای علمی، مقالات و سخنرانیهایی در این خصوص ارائه و بر اهمیت این موضوع تأکید شده است. این نوشتار ضمن معرفی فناوری بام سبز و بررسی منافع و فواید بومشناختی، اجتماعی و اقتصادی توسعه بامهای سبز، تلاش دارد تا مهمترین مشکلات و چالشهای پیش رو برای توسعهی بامهای سبز در شهرهای ایران را تبیین کند و راهکارهایی برای توسعهی اینگونه بامها بیان نماید.

دیدگاهها

  1. مدیر سایت

    امتیاز بینندگان:۴ ستاره

دیدگاه خود را بنویسید