تغییر اقلیم برای سیاستگذاران جنگل

نویسنده: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)

ترجمه: مسعود گودرزی، سعید علمی

سال انتشار: 1396

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحات: 70

شابک:

ریال250,000

جزئیات کتاب

وزن120 g
قطع

وزیری