زِ ﮔﻔﺘﺎر راوی: ﺳﻄﻮح رواﯾﺖ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

نویسنده : کاظم کلانتری

سال چاپ: 1394

نوبت چاپ: اول

65,000

جزئیات کتاب

تعداد صفحات

100

سال چاپ

1394

نوبت چاپ

اول

کتاب زِ ﮔﻔﺘﺎر راوی: ﺳﻄﻮح رواﯾﺖ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

امتیازدهی به کتاب کتاب زِ ﮔﻔﺘﺎر راوی: ﺳﻄﻮح رواﯾﺖ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪکتاب زِ ﮔﻔﺘﺎر راوی: ﺳﻄﻮح رواﯾﺖ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)