تخفیف

محیط کالبدی و بزهکاری رالف.بی. تیلور، ادل وی. هارل

نویسندگان: رالف.بی. تیلور، ادل وی. هارل

ترجمه: دکتر محسن کلانتری، سمیه قزلباش

سال چاپ: 1389

نوبت چاپ: اول

تومان25,000

جزئیات کتاب

قطع

رقعی

تعداد صفحات

123

سال چاپ

1389

نوبت چاپ

اول

محیط کالبدی و بزهکاری

محیط کالبدی و بزهکاری به  مطالعه ی رابطه ی متقابل محیط و عناصر تشکیل دهنده ی آن بر میزان بزهکاری، پرداخته است و تأثیر محیط کالبدی بر احساس ترس و ناامنی شهروندان بررسی شده است.

بر این اساس، مهم‌ترین ویژگی‌های کالبدی محیط در چهار گروه اصلی نوع طراحی مسکن یا طرح‌ریزی بلوک های شهری، الگوهای کاربری ارضی شهری، ویژگی‌های قلمروگرایی ساکنین محلات و تباهی محیط کالبدی طبقه‌بندی و مطالعه شده است.

پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی و به کارگیری اصول و فنون شهرسازی برای کاهش آسیب پذیری اجتماعی بخش دیگر این نوشتار است.