تخفیف

مدل سازی توسعه شهری با استفاده GIS و سلول خودکار

نویسنده: یان لیو

ترجمه: محمد کاظم جباری، سیمین احمدی

سال چاپ: ۱۳۹۲

نوبت چاپ: اول

تومان24,500

جزئیات کتاب

وزن 257 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

200

سال چاپ

1392

نوبت چاپ

اول

مدل سازی توسعه شهری با استفاده GIS و سلول خودکار

مدل های فضایی، ابزارهایی مفید برای درک فرآیند توسعه ی شهری، ابزار کمکی سیاست گذاری مدیریت و برنامه ریزی شهری و فراهم کننده ی اطلاعات برای ارزیابی تأثیرات شهری بر محیط زیست و اکوسیستم هستند.

با مدل سازی سیستم پیچیده ی شهری، الگوهای فضایی و روندهای رشد شهری را می توان شبیه سازی کرد و درک بهتری از سیستم شهر به عنوان یک کل به دست آورد.

مدل سلول های خودکار یا ( ۱) CA به دلیل داشتن ماهیت پویا و همچنین خصوصیات منحصر به فرد آن در مدل سازی عوارض طبیعی و فیزیکی سطح زمین، کاربرد وسیعی در پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و توسعه ی اراضی شهری پیدا کرده است.

مدل سلول های خودکار یک تکنیک مدل سازی است که ۱٫ Cellular Automata5 در فضای رستری تعریف می شود.

وضعیت سلول معمولا پوشش و کاربری اراضی آن سلول را ارائه می دهد و تغییر در شکل یک سلول به شکل دیگر وابسته به وضعیت سلول در زمان حال و وضعیت سلول های همسایه است. مدل سلول های خودکار به دلیل نزدیکی با داده های رستری در GISمورد توجه قرار گرفته است.

محتوای کتاب

Modelling Urban Development with Geographical Information( کتاب حاضر )Systems and Cellular Automataاثر دکتر یان لیو می باشد. اصل کتاب در هفت فصل می باشد که سه فصل نخست آن به بحث پیرامون مبانی نظری مربوط به مدل سلول های خودکار می پردازد.

چهار فصل بعدی مطالعه موردی از شهر سیدنی در کشور استرالیا میباشد. مترجمین سه فصل نخست را در جلد اول با عنوان مدلسازی توسعهی شهری با استفاده از سامانههای اطلاعات جغرافیایی GIS و سلولهای خودکار آورده اند و فصل چهارم تا هفتم کتاب اصلی که مطالعه ی موردی شهر سیدنی میباشد در جلد دوم به چاپ خواهد رسید.

لازم به ذکر است در جلد دوم سایر مطالعات موردی که در ایران انجام شده است به صورت نمونه آورده خواهد شد. همچنین تلاش شده است با استفاده از سایر منابع، مبانی نظری غنی تری به رشته ی تحریر درآید