تخفیف

پی سپار کوچه های کودکی عبدالکریم حکمت یغمایی

نویسنده: عبدالکریم حکمت یغمایی

سال چاپ: 1395

نوبت چاپ: اول

تومان112,500

جزئیات کتاب

وزن 850 g
قطع

وزیری

تعداد صفحات

317

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

اول

پی سپار کوچه های کودکی به قلم عبدالکریم حکمت یغمایی

پی سپار کوچه های کودکی، یادی از زندگی پنجاه شصت سال پیش و مردمی که بودند از کشاورز و کارگر و معلم و روحانی و عالم، و از زنان و مردانی که پدران و نیاکان ما بودند و با مهر و صفا و در کنار یکدیگر زیستند، یار گرمابه و گلستان بودند، بهدوراز ریا و کینه ورزی و حسادت به درد هم میرسیدند.

سحرگاه بر میخاستند، پاکیزدان را نیایش میکردند، در تلاش معاش میکوشیدند، خانه وِ در خانه را آب میزدند و غبار میزدودند.

گره از کار یکدیگر میگشودند، به سخن بزرگان قوم پای بند بودند، آشنایی بود و پیوند، نه جدایی و ازهم پاشیدگی، معنویت و صفا، نه مادیات و ریا و امروز ما بسیاری از هنجارهای نیک گذشته را فراموش کردهایم و در راهروهای هزارتوی گرفتاری هایی که خود پرداخته ایم سردرگم گرفتار آمده ایم و سررشته، خود از دست نهاده ایم.

این سخن بدان معنا نیست که ما به زندگی گذشته برگردیم و از ابزاری که لازمهی یک جامعه پویا و نوین است بهره نبریم.

اگر دیروز شب نشینی ها همایش بود برای نزدیکی دلها و گشودن گره دشواریهای زندگی و پاس داشت مهرورزی، امروز بدل شده به نشستنهای بیروح و خسته کننده و ملال آور که از کوچک و بزرگ سر در گوشی خود فروبرده تا به یاری امواج به ژرفای هیچ و ناکجاآباد سفر کنند.