برچسب: خودآموز gps

موارد استفاده نقشه های رقومی

استفاده نقشه های رقومی

برگرفته از کتاب خودآموز GPS و تولید نقشه های رقومی موارد استفاده نقشه های رقومی نقشه رقومی و نقشه کاغذی همانند یک ملودی یا یک اهنگ است که ابتدا بر روی کاغذ نوشته می شود و سپس اجرا می گردد. به طور کلی هدف از ارائه و پیاده سازی نقشه های رقومی ، استفاده راحت تر و بهتر از نقشه هاست. نرم افزار های نقشه های رقومی افزون بر داشتن اطلاعات بیشتر نسبت به نقشه های کاغذی دارای مزایایی به شرح زیر است: پیاده کردن سریع نشانی های خیابان ها. استفاده گیرنده های GPS از این نوع نقشه ها برای دیدن...

ادامه خواندن ←