برچسب: دانلود کتاب آینده نگاری نظام شهری

ضرورت آینده نگاری نظام شهری

نظام شهری

برگرفته از کتاب اصول و روش های آینده نگاری نظام شهری شهر زیستگاهی است انسان ساخت که با تبعیت از شرایط طبیعی در تعامل با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی انسان ها، تمرکز جمعیتی نسبتاً پایدار در گذشته و حال را در خود جای داده است و بر اساس رفتارها، خواسته ها، نیازها و مهارت های انسانی فضاهای ویژه ای به وجود می آورد که در همه حال به صورت نظام وار و سیستماتیک اجزای متفاوت را به همدیگر پیوند داده است و به صورت یک پدیده در درون فضاهای خرد و کلان موقعیت ویژه ای پیدا می کند؛ بنابراین محیط طبیعی...

ادامه خواندن ←