برچسب: مدل های هیدرولوژیکی

تاریخچه علم هیدرولوژی

تاریخچه علم هیدرولوژی

برگرفته از کتاب مدل های هیدرولوژیکی تاریخچه علم هیدرولوژی هیدرولوژی به معنای خاص کلمه علم جدیدی است و شاید گفت که قدمتی بیش از ۱۰۰ سال ندارد. هرچند تاریخچه آب به زمان پیدایش زمین باز می گردد، ولی تاریخچه آشنایی انسان اولیه با آب  مسائل مربوط به آن دقیق مشخص نیست. در دوره رنسانس و بعد از آن به تدریج مفاهیم فلسفی هیدرولوژی جای خود را به مشاهدات علمی دادند. مثلا در این دوره لئوناردو داوینچی سیکل هیدرولوژی را به طور صحیحی تشریح کرده و مفاهیم نسبتا دقیقی از نحوه نفوذ و حرکت آب در زیر زمین ارائه نمود. همچنین موضوع نفوذ آِب باران...

ادامه خواندن ←

چرخه هیدرولوژیکی

چرخه هیدرولوژیکی

برگرفته از کتاب مدل های هیدرولوژیکی چرخه هیدرولوژیکی بخار آب در اثر تبخیر و تصعید به هوا تزریق می شود توسط باد به مکان های دیگر منتقل شده و با فراهم شدن شرایط بارش به صورت برف و باران به سطح زمین بر می گردد. این برهم کنش ها در مقیاس های خیلی کوچک تا خیلی بزرگ در تمام نقاط سطح زمین جریان دارد؛ و نتیجه این برهمکنش ها انتقال رطوبت عظیمی از دریاها و اقیانوس ها به جو و انتقال آن به خشکی هاست که با نزول بارش به صورت مختلف همچون جریان های سطحی و زیرزمینی و یا تبخیر...

ادامه خواندن ←