برچسب: مقاله نظری

انواع مقالات APA | مقاله نظری

مقاله نظری

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI در مجموع پنج نوع مقاله به شیوه نگارش APA در علوم مختلف تهیه  و به نشریات علمی پژوهشی ارسال می شود: مقاله انتقادی مقاله گزارشی مقاله نظری مقاله روش شناسی مقاله موردپژوهی هر کدام از این انواع مقاله ها دارای بخش های فرعی تری هستند که باید در مقاله گنجانده شود. مقاله نظری در این مقاله ها، نویسنده به مقاله های پژوهشی موجود مراجعه می کند تا فرضیه ای را در یکی از حوزه های مطالعاتی بسط دهد و آن را تشریح نماید. مقاله های نظری و انتقادی معمولا از نظر ساختار به یکدیگر شباهت...

ادامه خواندن ←