برچسب: مقاله گزارشی

انواع مقالات APA | مقاله گزارشی

مقاله گزارشی

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI مقاله گزارشی در اکثر رشته های علوم پرشکی و فنی، از افراد خواسته می شود پژوهش تجربی خود را تدوین، طراحی و اجرا کنند. در این صورت، ساختار نگارشی این نوع مقاله کمی پیچیده تر از ساختار مقاله های انتقادی خواهد بود. این ساختار از روش های علمی پیروی می کند و با ارائه سرنخ هایی به خواننده، مراحل انجام فرآیند پژوهش را تشریح می کند. این مراحل به ترتیب زیر ظاهر می شود: مقدمه؛طرح مسئله و بیان اهداف پژوهش روش ها؛توصیف روش های به کار رفته در انجام پژوهش یافته ها؛ گزارش نتایج به...

ادامه خواندن ←