برچسب: نظریه ذهن به چه معناست

نظریه ذهن به چه معناست

نظریه ذهن

نظریه ذهن به چه معناست؟ برگرفته از کتاب روان شناسی شناختی ژست های مرتبط با گفتار مفهموم «نظریه ذهن» که مورد بحث گسترده ای در علوم شناختی قرار گرفته است ( به ویژه در فلسفه ذهن )، به توانایی افراد در نسبت دادن حالات ذهنی مانند تمایلات و برداشت ها به موجودات زنده دیگر بر می گردد. اصطلاح «نظریه» به دو دلیل استفاده می گردد: ۱ . حالات ذهنی را در آنها نمی توان مشاهده کرد اما آنها را می توان از تاثیرات واقعی آنها استنباط کرد؛ ۲ . هدف از نسبت دادن حالات ذهنی بیان رفتار از طریق روانشناسی قومی...

ادامه خواندن ←