برچسب: کاربرد GIS در کشاورزی

کاربرد GIS در کشاورزی

کاربرد GIS در کشاورزی

برگرفته از کتاب gis کاربرد GIS در کشاورزی یکی از کاربرد های GIS  در کشاورزی، استفاده از این سیستم در سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد فائو است. در این راستا در فاصله سال های ۱۹۸۴-۱۹۸۲ فائو و برنامه محیط زیست سازمان ملل، یک طرح مشترک کویرزدایی را در سطح کشور های در حال توسعه هدایت کردند. در طول اجرای این طرح یک بانک اطلاعاتی با لایه های متعدد جغرافیایی که نشان دهنده ی عوامل زیست محیطی و آب و هوایی آفریقا بود، ایجاد شد، این بانک بر روی رایانه های بخش کشاورزی فائو نصب و به منظور تهیه...

ادامه خواندن ←