برچسب: کتاب زمین در فضا

تقسیمات علم نجوم

تقسیمات علم نجوم

برگرفته از کتاب زمین در فضا تقسیمات علم نجوم در حال حاضر علم نجوم را به پنج بخش مجزا تقسیم می کنند که عبارتند از: هیئت و نجوم در این بخش از علم نجوم تنها مسائل مربوط به حرکت و جابجایی اجرام سماوی و اثرات ناشی از این حرکات مورد مطالعه قرار می گیرد. اختر فیزیک این بخش ساختار، خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی و تحولات درونی ستارگان مورد بحث قرار می دهد. در دانش اختر فیزیک درباره حرکات طاهری و حقیقی ستارگان و تعیین مواضع آن ها نیز بحث می شود و اخترفیزیک به دو بخش: کاربردی و نظری تقسیم...

ادامه خواندن ←