درباره ما

انتشارات آذرکِلک از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه چاپ و نشر کتاب های عمومی و دانشگاهی آغاز نموده است.

تلاش این انتشارات فعالیت برای چاپ و نشر آثار علمی و دانشگاهی اندیشمندان، پژوهشگران در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی است و همواره کوشیده است تا به شیوه ای نو و روزآمد در زمینه چاپ و تولید کتاب اقدام نماید.