نظریه ذهن به چه معناست

نظریه ذهن به چه معناست

نظریه ذهن

نظریه ذهن به چه معناست؟

برگرفته از کتاب روان شناسی شناختی ژست های مرتبط با گفتار

مفهموم «نظریه ذهن» که مورد بحث گسترده ای در علوم شناختی قرار گرفته است ( به ویژه در فلسفه ذهن )، به توانایی افراد در نسبت دادن حالات ذهنی مانند تمایلات و برداشت ها به موجودات زنده دیگر بر می گردد. اصطلاح «نظریه» به دو دلیل استفاده می گردد:

۱ . حالات ذهنی را در آنها نمی توان مشاهده کرد اما آنها را می توان از تاثیرات واقعی آنها استنباط کرد؛

۲ . هدف از نسبت دادن حالات ذهنی بیان رفتار از طریق روانشناسی قومی است (به عنوان مثال زمانی که یک کودک فکر می کند سگ در را می خراشد چون که می خواهد بیرون رود).

برداشت ها همه درست نمی باشند-برداشت های غلطی هم وجود دارد. مباحث موجود در مورد تفاوت بین خواندن ذهن و خواندن رفتار می باشند. حیواناتی که نظریه ذهن ندارند، با این وجود نسبت به پیشامدهای زمانی ها حساس می باشند. به منظور فهم سیگنال های ارتباطی و درک مفهموم آنها، نه تنها باید آنها را درک کرد بلکه باید فرضیاتی را در مورد حالات ذهنی غیر قابل مشاهده آزمایش کرد: آرزو کردن، فکر کردن، فهمیدن.

این نظریه ذهن ممکن است بر درون نگری حالات ذهنی ما (شبیه سازی یا نظریه مثل من) یا بر تجربه قبلی (نظریه-نظریه)تکیه داشته باشد که از طریق آزمون و خطا و تقریبهای متوالی کودکان را قادر به بازنمایی محتمل حالات ذهنی دیگران می کند، مانند دانشمندانی که اساس نظریات خود را بر شواهد موجود قرار می دهند(کاروترز،۱۹۹۶).

از زمان تجلی این نظریه در علوم شناختی، در پایان سال ۷۰، تحقیقات گسترده ای به بررسی تحول عادی و پاتولوژیکی نظریه ذهن در کودکان، به مقایسه انسان و غیر انسان های نخستین و به روان شناسی عصب شناختی حالت ذهنی اختصاص یافته اند.

منبع: نظریه ذهن به چه معناست

0 دیدگاه در مورد “نظریه ذهن به چه معناست

نوشتن دیدگاه