تقسیمات علم نجوم

تقسیمات علم نجوم

تقسیمات علم نجوم

برگرفته از کتاب زمین در فضا

تقسیمات علم نجوم

در حال حاضر علم نجوم را به پنج بخش مجزا تقسیم می کنند که عبارتند از:

هیئت و نجوم

در این بخش از علم نجوم تنها مسائل مربوط به حرکت و جابجایی اجرام سماوی و اثرات ناشی از این حرکات مورد مطالعه قرار می گیرد.

اختر فیزیک

این بخش ساختار، خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی و تحولات درونی ستارگان مورد بحث قرار می دهد. در دانش اختر فیزیک درباره حرکات طاهری و حقیقی ستارگان و تعیین مواضع آن ها نیز بحث می شود و اخترفیزیک به دو بخش: کاربردی و نظری تقسیم می شود.

دانلود کتاب زمین در فضا

طالع بینی

در این بخش به کمک حرکات و مواضع اجرام سماوی حوادث آسمانی پیشگویی می شود. البته آن دسته از پیشگویی هایی که منطبق بر قوانین علمی است مانند خسوف، کسوف مورد تایید است؛ و آن پیشگویی هایی که پایه علمی ندارد و بیشتر جنبه فالگیری دارد در این بخش بررسی نمی شود.

کیهان شناسی

در این بخش قوانین عمومی تکامل طبیعی و مادی جهان و ساختار آن را بررسی می کند و به عبارت دیگر جهان هستی را از دید کلی در نظر می گیرد و به مطالعه آن می پردازد. بررسی وضع کهکشان ها و نواختران و به ویژه مسئله انبساط جهان نیز از مباحث این بخش هستند.

زمین در فضا

کیهان زایی

بخشی از دانش نجوم که درباره چگونگی پیدایش و منشا کیهان بحث می کند کیهان زایی می باشد. مساول مربوط به پیدایش و تحول و تکوین عالم هستی در قلمرو مطالعات کیهان زایی است. با توجه به تقسیم بندی علم نجوم ملاحظه می شود که دانش جغرافیای ریاضی زمین در فضا در بخش اول این تقسیم بندی یعنی هیئت و نجوم قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که از دانشمندان ایرانی پایه گذار دانش هیئت می توان از ابوریحان بیرونی، عبد الرحمن صوفی، خواجه نصیرالدین طوسی و … نام برد.

منبع: تقسیمات علم نجوم

0 دیدگاه در مورد “تقسیمات علم نجوم

نوشتن دیدگاه